PGE Giganty Mocy - Pierwsze w Polsce muzeum o węglu i energii. Doskonały pomysł na wycieczkę szkolną. Muzeum w Łódzkiem atrakcyjne dla rodzin z dzieckiem, dziećmi, rodziną.
Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania usług i treści do oczekiwań użytkowników. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności i regulaminie serwisu. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.

zamknij

Klauzula informacyjna - Portal Facebook.com

Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”) informuję, w jaki sposób przetwarzane będą Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu Miejskiego Centrum Kultury i MCK PGE Giganty Mocy:

https://www.facebook.com/gigantymocy/

https://www.facebook.com/MCKBelchatow/

w serwisie Facebook (dalej „fanpage”).

 

1. Kategorie osób, których dane są przetwarzane

Niniejszym informuję, że Miejskie Centrum Kultury   w Bełchatowie, Pl. Narutowicza 1A, 97-400 Bełchatów, przetwarza dane osobowe osób, które:

 • ✔ dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
 • ✔opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u,
 • ✔udostępniły którykolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u na swoim profilu,
 • ✔ opublikowały recenzję na fanpage’u,
 • ✔ wysłały wiadomość prywatną do administratorów fanpage poprzez funkcję „wyślij wiadomość”.
 •  
 • 2. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych osób określonych w pkt 1 jest Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie reprezentowane przez Dyrektora, 97-400 Bełchatów, Pl. Narutowicza 1A,  NIP 7692024580, REGON 592280009 (zwanym dalej „Administratorem”). 

Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) mck@mckbelchatow.pl, oraz pisemnie – Miejskie Centrum Kultury, Pl. Narutowicza 1A, 97-400 Bełchatów – tel. 44 6350048.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) katarzyna.lesniak@mckbelchatow.pl oraz pisemnie – Miejskie Centrum Kultury, Pl. Narutowicza 1A, 97-400 Bełchatów- tel. 044 6350048

 

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe osób określonych w pkt 1 przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w następujących celach:

 • ✔ w celu prowadzenia fanpage pod nazwą MCK  Bełchatów lub/i Giganty  Mocy, na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc.,
 • ✔ informowania za jego pomocą o  aktywności Administratora,  
 • ✔ promowaniu różnych wydarzeń, które organizuje Administrator,
 • ✔ budowaniu i utrzymaniu społeczności   związanej z Administratorem,
 • ✔ w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości lub poprzez opublikowanie swojego komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u  Administratora,
 • ✔ w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a,
 • ✔ w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń  lub obrony przed roszczeniami,
 • ✔ Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez okres do czasu cofnięcia zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO), 
 • ✔ Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie wymogów ustawowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa,

✔Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obserwowania fanpage’a Administratora.

 

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następujące dane:

 • ✔ podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko lub/i nick internetowy) w zakresie opublikowanym przez Państwa na własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook,
 • ✔ dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook,
 • ✔ zdjęcie profilowe,
 • ✔ informacje, które dostarczą Państwo na swój temat Administratorowi np. poprzez wysyłanie wiadomości prywatnej, reakcje na posty, treść dodanych komentarzy lub publikowanie na naszym fanpage’u zdjęcia,
 • ✔ anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), zawierającym niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.
 •  
 • 5. Odbiorcy danych osobowych

Administrator danych osobowych może udostępnić dane osobowe:

 • ✔ organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • ✔ właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook, a dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy,
 • ✔osobom odwiedzającym portal Facebook (osobom zainteresowanym publikacjami).
 •  
 • 6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem:

 https://www.facebook.com/about/privacy.

7. Okres przechowywania danych osobowych

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania.. W związku z czym:

 • ✔ dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
 • ✔ dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych,
 • ✔ dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
 • ✔ dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.
 • ✔ dane, które przetwarzane będą w ramach zamieszczanych przez Państwa komentarzy na profilach MCK Bełchatów, Giganty Mocy, będą dostępne w serwisie do czasu usunięcia ich przez autora lub Administratora profili MCK Bełchatów, Giganty Mocy.
 • ✔ Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu.

 

W związku ze specyfikacją portalu Facebook informacje o osobach obserwujących fanpage,   o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.

8. Państwa prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu:

•          prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

•          prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

•          prawo do usunięcia danych,

•          prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

•          prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

•          prawo do przenoszenia danych,

• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie  danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; tel. 22 531 03 00 - gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 •  
 • 9. Informacje o źródle danych

Państwa dane Administrator uzyskuje od firmy Facebook, z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na fanpage’u na platformie internetowej Facebook.

10. Pozostałe informacje

1. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie Facebook, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt wyświetlanie informacji od Administratora fanpage’a.

2. Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Administratora opierać się będzie     na zasadzie dobrowolności ich podania, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Przetwarzanie może być też wymogiem ustawowym, np. w wypadku konieczności archiwizacji dokumentującej zawierającej dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Dane osobowe Administrator uzyskuje od firmy Facebook Inc. oraz z publicznego profilu użytkownika oraz wpisów na fanpage’u  Administratora.  

Sponsor tytularny

PGE

Organizator

Sponsor 2ROTTripadvisorPOT